Cửa phòng mổ

Tiểu chuẩn cửa phòng mổ

Kích thước cửa ra vào đảm bảo yêu cầu sử dụng phù hợp như chiều rộng, chiều cao, độ mở thông thủy, …

Phòng mổ, phòng trẻ sơ sinh, cấp cứu, phòng chăm sóc tích cực bắt buộc phải sử dụng loại cửa có 2 cánh bản lề mở theo hai chiều, trượt hoặc đóng mở tự động phải có chốt và khóa an toàn.

Phải có cửa thoát hiểm trong các cơ sở y tế và bệnh viện, khu vực có đông người cho phép cửa mở ra ngoài.

Cửa phòng, cửa sảnh bệnh viện dựa theo thiết kế và phân loại cụ thể dưới dạng đóng mở tự động.

Cửa đi chính có xe di chuyển, giường đẩy bệnh nhân cũng phải là cửa mở 2 cánh theo hai chiều.

Riêng cửa phòng Xquang phải được thiết kế với cánh cửa trượt có hệ thống treo, đảm bảo ngăn được bức xạ ion hóa, kín khí để không bị lọt tia xạ khi chiếu, chụp. Phải có đèn cánh báo, biển cảnh báo bức xa ở phía ngoài phòng.

Nabco và cửa bệnh viện

Cửa phòng mổ

Cửa phòng mổ H-8

Cửa phòng mổ

Cửa phòng mổ A-2

Cửa phòng mổ

Cửa phòng mổ NAX

Cửa tự động bệnh viện

Tiêu chuẩn cửa trong bệnh viện

– Chiều rộng cửa đi một cánh: không nhỏ hơn 0,9m.

– Chiều rộng cửa đi hai cánh: không nhỏ hơn 1,2m.

– Chiều rộng cửa chính của phòng mổ: không nhỏ hơn 1,6m.

– Chiều cao: không thấp hơn 2,1m.

Cửa đi:

Cửa ra vào có khung bao, cánh cửa bằng nhựa tổng hợp hoặc kim loại kết hợp với kính trong hoặc mờ.

Cửa có chuyển xe, giường đẩy bản lề mở hai chiều hoặc đóng mở tự động.

Các cửa ra vào đều phải có chốt, khóa an toàn (các bệnh viện loại I nên có cửa đóng mở tự động ở các hành lang).

Cửa sổ:

Cửa sổ có khuôn, cánh cửa bằng vật liệu tổng hợp hoặc kim loại kết hợp với kính trong hoặc mờ để chiếu sáng tự nhiên, cớ lưới chắn côn trùng.

Cửa chuyển dụng cụ (Passbox) cửa chuyển dụng cụ cách sàn tối thiểu 0,9m đảm bảo ngăn cách không khí sạch lạnh và độ chênh áp giữa các khu vực.

Cửa

Dễ cầm nắm, đóng mở nhẹ nhàng, cửa có chuyển xe, giường đẩy bản lề mở hai chiều

Cửa tự động bệnh viện

CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG NATRUS V-60/85/150SL

Cửa tự động bệnh viện

Cửa bệnh viện SD60

Cửa tự động bệnh viện

Cửa bệnh viện TH3

Cửa tự động bệnh viện

Cửa bệnh viện AD3

Cửa tự động bệnh viện

Cửa bệnh viện K-2

Cửa tự động bệnh viện

Cửa bệnh viện DSN-500

Cửa tự động bệnh viện

Cửa bệnh viện DSN-250

Cửa tự động bệnh viện

Cửa bệnh viện DSN150

Hành lang và cửa ra vào trong bệnh viện

Hành lang

– Chiều rộng của hành lang giữa: không nhỏ hơn 2,4 m

– Chiều rộng của hành lang giữa (có di chuyển giường đẩy, kết hợp chỗ đợi): không nhỏ hơn 3,0 m

– Chiều rộng của hành lang bên: Không nhỏ hơn 1,8 m

– Chiều rộng của hành lang bên (có di chuyển giường đẩy, kết hợp chỗ đợi): không nhỏ hơn 2,4 m

– Chiều cao hành lang: không thấp hơn 2,7 m

CHÚ THÍCH: Phải bố trí tay vịn hai bên hành lang trong bệnh viện để trợ giúp cho người khuyết tật và người bệnh. Độ cao lắp đặt tay vịn từ 0,75 m đến 0,8 m.

Cửa đi

– Chiều cao của cửa đi: không thấp hơn 2,1 m

– Chiều rộng của cửa đi một cánh: không nhỏ hơn 0,9 m

– Chiều rộng của cửa đi hai cánh: không nhỏ hơn 1,2 m

– Chiều rộng của cửa đi chính vào các phòng mổ, đỡ đẻ, cấp cứu và chăm sóc tích cực: không nhỏ hơn 1,6 m

– Chiều rộng của cửa đi chính của phòng chiếu chụp: không nhỏ hơn 1,4 m.

– Chiều rộng cửa phòng vệ sinh: không nhỏ hơn 0,8 m.

CHÚ THÍCH: Kích thước hành lang, cửa đi của các khoa tùy theo yêu cầu sử dụng được quy định riêng.