Dự án đã thực hiện

  • Tổng hợp các dự án thuộc công trình bệnh viện, cơ sở y tế, phòng khám, phòng mạch tại Việt Nam đã được công ty chúng tôi thực hiện trong thời gian qua
Xem chi tiết tại đây

Dự án sắp khởi công

Tổng hợp các thông tin dự án về bệnh viện sắp khởi công trong tương lai gần đây

Xem chi tiết tại Đây

Blog

Chuyên trang blog của công ty.

Xem chi tiết