Những điều cần biết khi lắp đặt camera CCTV

Truyền hình (CCTV) là một biện pháp an ninh được đặt vào nơi để phát hiện và ngăn chặn tội phạm. Thông qua một hệ thống phức tạp của giám sát, camera an ninh được sử dụng để thực hiện giám sát. Nước Anh dẫn đầu trong giám sát CCTV với 20 phần trăm của máy ảnh trên thế giới tìm thấy ở đó. Thành phố với các hầu hết các camera, trong khi các đường mòn các thành phố chính. Tuy nhiên, đó không có nghĩa là bạn không thể cài đặt một camera CCTV trên cơ sở của Canada nhà hoặc doanh nghiệp của bạn. Dưới đây là một số yêu cầu pháp lý mà bạn nên biết trước khi bạn treo lên hệ thống camera CCTV của bạn.

CCTV như thế nào?

CCTV là một hệ thống bao gồm một máy ảnh, một dây cáp và một màn hình. Màn hình này được đặt trong một căn phòng giám sát nơi bạn có thể xem những gì các máy ảnh chọn lên. Hệ thống CCTV khảo sát các khu vực lớn hơn như kho là phức tạp hơn và bao gồm nhiều camera, màn hình, bộ điều khiển và thiết bị ghi âm.

CCTV là hợp pháp ?

Nó là hợp pháp để cài đặt một camera CCTV. Tuy nhiên, không có một số quy định liên quan đến rằng bạn phải tuân theo. Điều đầu tiên cần xem xét khi nói đến hệ thống CCTV là ý định. Nếu mục đích của hệ thống giám sát của bạn là để bảo vệ — để bảo vệ gia đình hoặc doanh nghiệp của bạn-sau đó, bạn tốt để đi. Hệ thống CCTV được sử dụng để tăng cường bảo vệ của gia đình, tài sản kinh doanh, nhân viên hoặc tài sản cá nhân được coi là hợp pháp.

Những khu vực không được lắp CCTV?

Bạn có thể cài đặt camera CCTV trong khu vực nơi an toàn của bạn bị đe dọa. Ví dụ, nếu bạn đang gặp một sự đột biến trong phá hoại trong cửa hàng của bạn, bạn có thể đặt một máy ảnh trên khu vực đó bị phá hoại. Tuy nhiên, bạn không thể cài đặt camera CCTV trong khu vực nhạy cảm như washrooms, phòng thay đồ và phòng thay đồ vì đó là một sự vi phạm trực tiếp bảo mật. Thậm chí nếu nhà vệ sinh của doanh nghiệp của bạn luôn được bảo hiểm trong graffiti và bạn muốn để bắt thủ phạm, bạn hợp pháp không thể sử dụng một camera CCTV trong khu vực đó.

Nó cũng là một ý tưởng tốt để cài đặt, và có thể giảm nhẹ trách nhiệm, để cài đặt các dấu hiệu cảnh báo các cơ sở đang giám sát CCTV.

Trước khi bạn cài đặt hệ thống của bạn, làm nghiên cứu của bạn. Một số đô thị có thể có luật riêng của họ khi nói đến cài đặt camera, vì vậy nó là tốt nhất để kiểm tra với chi nhánh địa phương của bạn của các chính phủ để đảm bảo rằng bạn đang không phá vỡ bất kỳ luật nào với hệ thống giám sát của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!