Category Archives: Blog

Sự phát triển thông minh của cửa và cửa sổ

Trong thời hiện đại, sự phát triển của cửa tự động và cửa sổ được kèm theo nền kinh tế thị trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tỷ lệ cửa ra vào và cửa sổ trong khu vực phòng ngủ, hàm lượng công nghệ của sản phẩm, mức độ dịch vụ […]

7 gợi ý về cách sử dụng cửa trượt tự động

1. Xin vui lòng tuân thủ quy định khi đi qua cửa theo thứ tự. Không nên cố gắng đi qua cửa tự động khi cửa đóng hoặc gần như đóng cửa. Hãy đảm bảo rằng cửa tự động mở và đủ không gian cho một trong những nhiều người đi qua. 2, Không phải tình trạng […]

Giới thiệu hệ thống điều khiển truy cập

Điều khiển truy cập là gì ? Điều khiển truy cập, cũng được gọi là điều khiển truy cập hệ thống quản lý, lối vào hệ thống quản lý, là điều khiển số người truy cập hoặc hệ thống quản lý thông minh. Sự tự tin của hệ thống điều khiển truy cập khái niệm […]

Giới thiệu cửa xoay tự động 

Bây giờ với việc nâng cao mức sống của người dân, những người đang ngày càng tìm kiếm niềm đam mê khoa học và công nghệ. Hiện nay mọi người đang sống chung với một loạt các công nghệ mới, chẳng hạn như cửa xoay tự động, cửa xoay tự động đã becomed một đặc ân […]

error: Content is protected !!