Làm thế nào để kiểm tra hệ thống báo động của bạn

Thử nghiệm hệ thống an ninh gia đình của bạn là một cái gì đó mà bạn nên làm ít nhất một lần một tháng. Nó không phải là một sự xuất hiện phổ biến, nhưng đã có trường hợp nơi mà những người đã được ngay cả khi nhà của họ được bảo vệ với nhiều tính năng bảo mật, chỉ đơn giản là vì họ cho pin của họ chết hoặc đường dây điện thoại của họ không còn hoạt động. Nếu bạn không thử nghiệm hệ thống báo động của bạn, bạn tự đặt mình tại nguy cơ không được bảo vệ bởi một hệ thống theo dõi nữa.

Thử nghiệm hệ thống báo động của bạn không mất rất lâu và nó có thể giúp bạn tiết kiệm từ trở thành nạn nhân. Nó là không thể dự đoán khi một tên tội phạm sẽ đột nhập vào nhà của bạn, nhưng thường bọn tội phạm sẽ xem nạn nhân của họ cho các tuần hoặc tháng trước khi bao giờ thực hiện một di chuyển. Nếu họ thấy bạn thử nghiệm hệ thống bảo mật của bạn, họ sẽ nhiều hơn khả năng rời khỏi nhà của bạn một mình.

Tại sao hệ thống an ninh thấy bại

Chết pin hoặc điện tăng

Cảm biến thất bại

Điện thoại đường dây thất bại

Thay đổi trong dịch vụ điện thoại

Sự thất bại để kết nối các thành phần đúng cách

Trước khi thử nghiệm hệ thống báo động của bạn

Nó là quan trọng mà bạn liên lạc với trạm giám sát của bạn trước khi chạy bất kỳ bài kiểm tra trên hệ thống báo động của bạn vì vậy mà các nhà chức trách không phái đến nhà của bạn. Bạn sẽ cần phải cung cấp một số mật khẩu hoặc tài khoản nhà cung cấp của bạn một khi bạn nhận được liên lạc với họ.

Công ty báo động của bạn sẽ kiểm tra hệ thống bảo mật của bạn cho bạn trong ngày cài đặt. Trong khi làm như vậy, yêu cầu nếu họ có thể cho bạn thấy làm thế nào để đúng cách làm để đảm bảo bạn sẽ có khả năng đi về phía trước.

Thử nghiệm hệ thống báo động của bạn

Sau khi bạn đã liên lạc với trạm giám sát của bạn, cung cấp mã khóa của bạn và yêu cầu họ đưa hệ thống của bạn vào thử nghiệm, hãy chắc chắn rằng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ trong nhà của bạn đóng cửa một cách an toàn. Nếu như bạn đã rời khỏi nhà của bạn, trang bị hệ thống của bạn và chờ đợi cho sự chậm trễ xuất cảnh sẽ hết hiệu lực. Một khi bạn đã làm điều này, đi xung quanh nhà của bạn và mở cửa và cửa sổ mỗi với một cảm biến gắn liền với nó. Báo thức của bạn sẽ âm thanh và tín hiệu sẽ được truyền đến các trạm giám sát.

Sau khi bạn đợi khoảng 5 giây, đóng cửa sổ hoặc cửa của bạn và di chuyển lên kế tiếp. Vô hiệu hoá hệ thống của bạn sau khi bạn đã kiểm tra mỗi cảm biến và sau đó liên lạc với trạm giám sát của bạn một lần nữa để cho họ biết bạn đã hoàn thành thử nghiệm hệ thống. Sau khi kiểm tra, yêu cầu của công ty báo động nếu tất cả các cảm biến của bạn đang làm việc đúng cách!

Họ sẽ có thể để cho bạn biết mà cảm biến đã được kích hoạt trong thời gian thử nghiệm. Nếu có bất kỳ vấn đề, hãy gọi đường dây báo công ty dịch vụ của bạn để giải quyết bất kỳ vấn đề. Nếu bạn đã không kiểm tra hệ thống báo động của bạn trong hơn 30 ngày, nó là rất khuyến khích bạn thử nghiệm nó càng sớm càng tốt để bảo vệ nhà của bạn, cho mình và gia đình của bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!