Các loại cổng sử dụng trong thương mại

Cho dù bạn muốn lắp đặt cổng mở tự động, cổng tượt tự động hay cổng trượt xếp lớp tự động, quan trong nhất vẫn là các công trình và công ty lắp đặt cổng tự ddộng phải tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn sức khỏe theo pháp lý.

Công ty TNHH thiết bị tự động Bảo Phúc là một công ty thương mại, có nhiều năm kinh nghiệm, dựa trên trình độ kỹ thuật đều tuân thủ theo pháp luật hiện hành về chỉ thị máy móc cũng như các khuyến nghị về sức khỏe và an toàn.

An toàn và bảo tồn của con người là tối quan trọng khi cài đặt một thiết bị điều khiển máy / điện cổng có thể được coi là nguy hiểm và có thể gây hại và cổng tự động thơng mại lắp đặt chắc chắn rơi vào thể loại này.

Như với dân cư cổng điện chúng ta luôn luôn thiết kế quá trình tự động hóa thương mại. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm một đánh giá đầy đủ rủi ro và kiểm tra sức khỏe và an toàn như là tiêu chuẩn, phác thảo những tiềm năng nghiền, cắt, cắt và bẫy nguy hiểm và các khu vực nguy hiểm, quan chức năng yêu cầu bạn là một khách hàng thương mại cửa khẩu có thể.

Vì việc tuân thủ máy móc thiết bị chỉ thị và HSE sức khỏe và an toàn hướng dẫn chúng tôi không cung cấp cổng điện bên thứ ba. Chúng tôi chọn những thành phần phù hợp tốt nhất từ các nhà sản xuất cửa, đặt chúng lại với nhau để làm cho một máy, cài đặt chúng cho các khách hàng của chúng tôi, và sau đó bảo hành các thiết bị điện cổng.

Cổng tự động hóa

Một ví dụ về bản chất của tự động hóa cổng thương mại một trong những khách hàng yêu cầu thay đổi một cổng trượt lớn cửa ngõ vào hai cổng bi chia tay nhỏ hơn để tiết kiệm trong thời gian mở cửa, một ví dụ nơi một một bổ cổng mở trượt gấp.

Một cách tiêu chuẩn để tự động cổng trượt xếp lớp là sử dụng một động cơ chủ mở một mặt được liên kết trong các kết nối nối tiếp với một động cơ nô lệ ở bờ bên kia, nói với nó để làm gì. Vấn đề này là nếu nghỉ chủ động cơ xuống motor nô lệ sẽ ngừng làm việc là tốt, mặc dù nó là hoàn hảo để làm việc.

Để đảm bảo có là linh hoạt như nhiều càng tốt để giữ cửa điện làm việc, khách hàng đã yêu cầu các cơ trên mỗi cửa khẩu để làm việc một cách độc lập từ mỗi khác. Nếu một cổng sau đó thất bại khác vẫn có thể làm việc trong khi chờ đợi chúng tôi duy trì phản ứng này gọi ra. Trong trường hợp này cổng “nhìn thấy bản thân” như hai cổng riêng biệt điện chứ không phải là một.

Đây là một ví dụ hoàn hảo của dịch vụ của chúng tôi như là một công ty điện cổng nơi mà chúng tôi sử dụng chuyên môn kỹ thuật và bí quyết của chúng tôi để làm việc cùng với khách hàng để tìm ra giải pháp hoàn hảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ với yêu cầu của bạn tự động hóa cổng thương mại bespoke.

Cổng điện tự động hóa

Nếu bạn sở hữu bất động sản nhà ở tư nhân có một cổng điện và bạn cho thuê bất động sản đó cài đặt cổng điện sau đó xem trong pháp luật là một cổng thương mại. Sức khỏe và an toàn tuân thủ là sau đó có liên quan và có liên quan. Trợ giúp này thường bị bỏ qua nhưng chủ đề rất quan trọng xin vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!