Tôi có thể tự lắp đặt cổng tự động hay không ?

Tôi có thể tự mình lắp đặt hệ thống cổng tự động của tôi hay không ? có hay không ?

Vâng, tại sao không ? bạn hoàn toàn có thể tự lắp đặt cổng của bạn nếu bạn muốn nhưng vấn đề ở đây là bạn có biết và am hiểu về loại sản phẩm này không ? vấn đề là một cổng tự động được phân loại thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau, nó hoạt động bằng máy móc, thiết bị và động cơ điện chính vì thế mọi người lắp đặt cũng như sử dụng cần phải tuân thủ theo chỉ thị về máy móc. Điều này đặt vai trò và tránh nhiệm cho sự hoạt động và an toàn của hệ thống, các chủ sở hữu hệ thống và người sử dụng hay bất cứ hậu quả, tổn thương hay thiệt hại gây ra bởi hệ thống cho người dùng và chủ đầu tư có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý cho vấn đề này.

Một số vụ tai nạn đã xảy ra gây tử vong cho trẻ em, chính vì vậy hệ thống đang thúc đẩy an toàn, trong khi các điều tra và khiếu nại nghiêm trong đối với chủ sở hữu hệ thống và sản xuất cho phù hợp, một trong số trường hợp đã kết thúc trọng án.

Ai là người sản xuất ? đây không phải là đối tượng chịu trách nhiệm về việc lắp đặt mà chính là người chịu trách nhiệm thi công, bởi vì hầu hết các sản phẩm được sản xuất ra đã được kiểm nghiệm và chứng thực sự hoạt động của nó, người chịu trách nhiệm chính đó chính là bên thiết kế và lắp đặt tất cả các bộ phận này. Các cổng, các nhà điều hành, thiết kế, điều khiển và kết hợp với các thành phần, … hoặc bất kỳ một phần ảnh hưởng đến một số trường hợp.

Chủ sở hữu được lắp đặt đầu đủ và cần chăm sóc hệ thống để bảo trì theo đặc điểm kỹ thuật của nhà sản xuất, điều này rất khó khăn nếu hệ thống đã dược lắp đặt bởi đội ngũ không chuyên nghiệp. Các sản phẩm cần phải được đánh dấu tiêu chuẩn CE, Nếu đủ điều kiện và chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận trách nhiệm cho hành động của bạn, cùng với bất kỳ hành động do hậu quả, và bạn đang hạnh phúc để trừ chúng cho phù hợp, sau đó nó nên là lựa chọn của bạn một mình để hướng dẫn họ, chúng tôi sẽ không.

Hậu quả là gì? Không có nghi ngờ họ sẽ ít tốn kém và có thể thuận tiện hơn, nhưng bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ các hệ thống sau đó, sau đó có thể được lệch ra khỏi sản xuất, trình cài đặt hoặc duy trì đến nay. Các tập tin kỹ thuật thì có thể hết hạn với hệ thống và trách nhiệm của chủ sở hữu tiếp tục tiếp xúc. Mỗi ngày nhiều người cắt góc và nhận được đi với nó, và một số không!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!